華語文中心
    Trung tâm hoa ngữ trường kỹ thuật Long Hoa

Giới thiệu học phần

*
 1. Nhà trường mỗi năm mở 3 kỳ học: Xuân, hè và thu.
 2. Kỳ xuân và thu mỗi tuần lên lớp 15 giờ, kéo dài 18 tuần. Tổng số giờ học là 270.
 3. Kỳ hè mỗi tuần lên lớp 15 giờ, kéo dài 8 tuần, tổng số giờ học 180.
 4. Lớp cường độ cao có quy mô lớp nhỏ (khoảng 10 học viên)
 5. Lớp cường độ cao được phân thành 6 cấp độ. Số lượng học viên và cấp độ của lớp sẽ được sắp xếp sau bài kiểm tra đầu vào. Lớp học này rất phù hợp với học viên có nhu cầu du học hoặc làm việc, có thể cải thiện khả năng tiếng trung nhanh chóng trong thời gian ngắn.
  Lớp thường phù hợp với các bạn sinh viên nước ngoài tại trường.
  Introduction
 6. Thời gian lên lớp:
  (1)Thứ 2 tới thứ 6: buổi sáng 9:10-12:00; mỗi tiết 50 phút ( giải lao 10 phút)
  (2)Thứ 2 tới thứ 6: buổi chiều 1:00-3:40; mỗi tiết 50 phút ( giải lao 5 phút)