華語文中心
        Trung tâm hoa ngữ trường kỹ thuật Long Hoa

Yêu cầu hồ sơ

*
  1. Đơn xin nhập học
  2. Chứng minh tài chính: mở tài khoản tài ngân hàng có số dư tương đương ít nhất từ 2500 USD trở lên.
  3. Hộ chiếu hoặc thẻ cư trú: Nếu khi nộp hồ sơ chưa có hộ chiếu thì khi nhập học có thể nộp bù.

Lưu ý: Những người đã có giấy phép cư trú (nghĩa là những người không cần gia hạn visa để đi học) có thể được miễn chứng minh tài chính và chỉ cần đính kèm một bản sao thẻ cư trú.

Giới thiệu trung tâm hoa ngữ/cơ sở vật chất
Thư viện/ Ký túc xá