English website vietnamese website lhu sebsite sitemap
useful-pic
           

�@������ϵă�����Ҫ�^�°汾�� Adobe Flash Player��

ȡ�� Adobe Flash Player

 
menu-main

menu-about

menu-school&college
menu-international students
menu-internationalaffairs
menu-overseas education
 

Giới thiệu chung về trường

Các vấn đề cần lưu ý

Đơn xin nhập học

Học bổng


Đơn xin học bổng:
*"Mẫu đơn dành cho sinh viên du học

Biểu mẫu Đồng ý của phụ huynh

Mẫu đơn khai có xác nhận dành cho sinh viên

Các điều lưu ý

Thủ tục du học

 

 
 

lhu logo

Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.copyright2006 Lunghwa University of Science and Technology All rights reserved

  排版用圖示