English website vietnamese website lhu sebsite sitemap
oversea-pic
           
 
menu-main

menu-about

menu-school&college
menu-international students
menu-internationalaffairs
menu-overseas education
   

Thời hạn và mẫu đơn xin học bổng::

Chương trình mùa xuân
Trước tháng 10 mỗi năm, những sinh viên có nguyện vọng du học nộp đơn xin học bổng về Phòng Quan Hệ Quốc Tế và Đối Ngoại ( nếu được chấp thuận, sinh viên sẽ tham gia vào chương trình học vào tháng hai năm sau ở Mỹ và tháng tư năm sau ở Nhật)

Chương trình mùa thu
Trước tháng 5 mỗi năm, những sinh viên có nguyện vọng du học nộp đơn xin học bổng về Phòng Quan Hệ Quốc Tế và Đối Ngoại ( nếu được chấp thuận, sinh viên sẽ tham gia vào chương trình học vào tháng tám ở Mỹ và tháng mười ở Nhật)

 

 

 
   

Mẫu đơn học bổng:
* Mẫu đơn dành cho sinh viên du học
* Biểu mẫu Đồng ý của phụ huynh
* Mẫu đơn khai có xác nhận dành cho sinh viên
* Các điều lưu ý
* Thủ tục du học

 

 
 

lhu logo

Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.copyright2006 Lunghwa University of Science and Technology All rights reserved

  排版用圖示