English website vietnamese website lhu sebsite sitemap
oversea-pic
           
 
menu-main

menu-about

menu-school&college
menu-international students
menu-internationalaffairs
menu-overseas education

Bốn chỉ số chính để phân biệt một trường Đại học Khoa học và Công nghệ Uy tín

Ngày nay, hầu hết các trường tư thục đang phải đối mặt với vấn đề phải đóng cửa. Vì vậy, “tỷ lệ nhập học” và “số lượng sinh viên” được coi là những chỉ số quan trọng để cho thấy trường có tồn tại lâu dài hay không. Trường học cần đưa sáng kiến ​​về nâng cao chất lượng giảng dạy và phát triển nguồn lực giáo dục, bao gồm 4 chỉ số chính mà chúng tôi đưa ra dưới đây.

1. Số lượng chương trình nghiên cứu thực hành giảng dạy của bộ giáo dục. Trường có được nhiều chương trình giảng dạy của bộ giáo dục hơn đồng nghĩa với việc nhiều giáo viên chú trọng hơn đến chất lượng giảng dạy, do đó học sinh có nội dung học tập tốt hơn.

2. Kết quả tham gia các cuộc thi và công bố nghiên cứu của sinh viên. Sinh viên đạt được kết quả tốt trong các cuộc thi và công bố nghiên cứu không chỉ phụ thuộc vào khả năng và ý chí của sinh viên mà còn phụ thuộc vào hỗ trợ của nhà trường
Đặc biệt những trường tư thục với nguồn lực hạn chế vẫn sẵn sàng đầu tư cho sinh viên là điều đáng khen ngợi.

3. Nguồn tài trợ của giáo viên từ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường.
Ngân sách giáo viên nhận được từ sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường cho thấy mức độ khẳng định từ ngành mà giáo viên đó và trường của họ nhận được. Và nó cũng ảnh hưởng đến đầu tư từ ngành.

4. Tác động trích dẫn theo trọng số lĩnh vực (Field- Weighted Citation Impact _ FWCI)
Điểm FWCI cho thấy chất lượng nghiên cứu, điểm càng cao thì chất lượng nghiên cứu càng tốt. Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa được xếp hạng số một về chất lượng nghiên cứu tốt nhất, tốt hơn bất kỳ trường đại học khoa học và công nghệ quốc gia nào.

Với tốc độ phát triển công nghệ cực nhanh, các vấn đề phát triển sản phẩm có thể được giải quyết thông qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và nhà trường.

Các doanh nghiệp đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp từ trường Lunghwa vì hiệu quả nghiên cứu xuất sắc và các công nghệ cần thiết mà trường Lunghwa cung cấp cho sinh viên.


 
 

lhu logo

Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.copyright2006 Lunghwa University of Science and Technology All rights reserved

  排版用圖示