English website vietnamese website lhu sebsite sitemap
about-pic
      introduction dean functions members

�@������ϵă�����Ҫ�^�°汾�� Adobe Flash Player��

ȡ�� Adobe Flash Player

 
menu-main

menu-about

menu-school&college
menu-international students
menu-internationalaffairs
menu-overseas education
 

dean functions-pic

Hợp tác quốc tế
Đẩy mạnh sự hợp tác quốc tế và trao đổi học tập, nghiên cứu
Cam kết và xúc tiến các chương trình trao đổi sinh viên và chương trình văn bằng kép với các trường Đại học đã kí kết hợp tác
Cam kết và xúc tiến các chương trình trao đổi Giảng viên với các trường Đại học đã kí kết hợp tác
Sắp xếp đón tiếp và chiêu đãi các vị quan chức cấp cao
Thúc đẩy, phát triển và đảm nhiệm sắp xếp cho các chuyến giao lưu và học tập ở nước ngoài của sinh viên
Đối với Sinh viên nước ngoài
Điều hành việc tuyển sinh và chấp thuận  đối với sinh viên quốc tế
Phối hợp các vấn đề về sinh viên quốc tế với các phòng ban, đơn vị khác
Hỗ trợ sinh viên quốc tế trong việc định hướng, lựa chọn ngành học, trao đổi sinh viên, thủ tục visa và các dịch vụ khác.
Các chức năng khác

Là thành viên của Ban Hoạt động Quốc tế của Bộ Giáo Dục
Là thành viên của Chương trình Học bổng Quốc tế của Bộ Giáo Dụcflower-pic
     

 
 

lhu logo

Best viewed with IE 5.0 or higher with 1024 x 768 resolution.copyright2006 Lunghwa University of Science and Technology All rights reserved

  排版用圖示